<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie miesiąca: wrzesień 2017

30 września 2017

We wrześniu 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 35 572 nowe podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,3% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie6 50918,3%
śląskie3 59710,1%
wielkopolskie3 4559,7%
małopolskie3 1008,7%
dolnośląskie3 0278,5%
pomorskie2 6437,4%
łódzkie1 9755,6%
lubelskie1 8705,3%
zachodniopomorskie1 7745,0%
kujawsko-pomorskie1 6574,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wrześniu 2017 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (18,0% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,1% ogółu) oraz edukacja (11,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)6 39218,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5 38715,1%
Edukacja (PKD P)4 15111,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 82010,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2 4416,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)2 1756,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 9455,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 8345,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 6264,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 5804,4%
Pozostałe4 22111,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON wykonują działalność sklasyfikowaną w 512 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to szkoły podstawowe (3,5% ogółu), transport drogowy towarów (3,4% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,3% ogółu).

Szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z)1 2483,5%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)1 2123,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1 1693,3%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)1 1453,2%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)1 0332,9%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)9782,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)7652,2%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)7602,1%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)7452,1%
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)6411,8%
Pozostałe25 87672,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrze REGON możemy umieścić w 48 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wrześniu 2017 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,7% ogółu) oraz publiczne szkoły podstawowe (2,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą27 82978,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 0828,7%
publiczne szkoły podstawowe8652,4%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym5361,5%
spółki komandytowe4531,3%
niepubliczne szkoły podstawowe3601,0%
niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne3240,9%
przedszkola niepubliczne2710,8%
wspólnoty mieszkaniowe2420,7%
stowarzyszenia2000,6%
Pozostałe1 4104,0%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wrześniu 2017 r. to własność krajowych osób fizycznych (83,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,2% ogółu) oraz własność samorządowa (3,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych29 71883,5%
własność prywatna krajowa pozostała1 4884,2%
własność samorządowa1 2613,5%
własność zagraniczna6471,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1240,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej700,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej350,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej290,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej230,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych190,1%
Pozostałe2 1586,1%