<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie miesiąca: wrzesień 2017

30 września 2017

We wrześniu 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 32 999 nowych podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,7% ogółu), śląskie (10,0% ogółu) oraz wielkopolskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie6 18118,7%
śląskie3 30110,0%
wielkopolskie3 1319,5%
małopolskie2 9188,8%
dolnośląskie2 8788,7%
pomorskie2 3717,2%
łódzkie1 8675,7%
lubelskie1 7455,3%
zachodniopomorskie1 5714,8%
kujawsko-pomorskie1 4934,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wrześniu 2017 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (17,6% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,1% ogółu) oraz edukacja (12,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5 79917,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 98515,1%
Edukacja (PKD P)3 94612,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 60810,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2 2246,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 9936,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 7875,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 7725,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 5254,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 4684,4%
Pozostałe3 89211,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON wykonują działalność sklasyfikowaną w 509 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to szkoły podstawowe (3,6% ogółu), transport drogowy towarów (3,3% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,2% ogółu).

Szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z)1 1903,6%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)1 1013,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1 0423,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)1 0303,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)9953,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)9502,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)7412,2%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)7222,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)6902,1%
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)6171,9%
Pozostałe23 92172,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrze REGON możemy umieścić w 47 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wrześniu 2017 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (77,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,2% ogółu) oraz publiczne szkoły podstawowe (2,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą25 48977,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 0499,2%
publiczne szkoły podstawowe8002,4%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym5291,6%
spółki komandytowe4491,4%
niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne4021,2%
niepubliczne szkoły podstawowe3671,1%
przedszkola niepubliczne2540,8%
wspólnoty mieszkaniowe2030,6%
stowarzyszenia1980,6%
Pozostałe1 2593,8%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wrześniu 2017 r. to własność krajowych osób fizycznych (80,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,7% ogółu) oraz własność samorządowa (3,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych26 38680,0%
własność prywatna krajowa pozostała1 2233,7%
własność samorządowa1 1293,4%
własność zagraniczna4721,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej440,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych210,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej190,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych140,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej110,0%
własność Skarbu Państwa90,0%
Pozostałe3 67111,1%