<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie miesiąca: wrzesień 2017

30 września 2017

We wrześniu 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 34 686 nowych podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,2% ogółu), śląskie (10,2% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie6 31918,2%
śląskie3 52210,2%
wielkopolskie3 3929,8%
małopolskie3 0178,7%
dolnośląskie2 9818,6%
pomorskie2 5437,3%
łódzkie1 9285,6%
lubelskie1 8095,2%
zachodniopomorskie1 7235,0%
kujawsko-pomorskie1 6084,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wrześniu 2017 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (17,9% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,1% ogółu) oraz edukacja (11,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)6 21617,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5 23915,1%
Edukacja (PKD P)4 04411,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 75610,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2 3606,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)2 0986,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 8795,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 8225,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 5864,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 5444,5%
Pozostałe4 14211,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON wykonują działalność sklasyfikowaną w 512 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to szkoły podstawowe (3,5% ogółu), transport drogowy towarów (3,4% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,2% ogółu).

Szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z)1 1993,5%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)1 1643,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1 1233,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)1 1193,2%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)1 0202,9%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)9722,8%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)7672,2%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)7502,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)7282,1%
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)6331,8%
Pozostałe25 21172,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrze REGON możemy umieścić w 48 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wrześniu 2017 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,8% ogółu) oraz publiczne szkoły podstawowe (2,3% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą27 05578,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 0678,8%
publiczne szkoły podstawowe8052,3%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym5321,5%
spółki komandytowe4511,3%
niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne4071,2%
niepubliczne szkoły podstawowe3711,1%
przedszkola niepubliczne2590,7%
wspólnoty mieszkaniowe2340,7%
stowarzyszenia1980,6%
Pozostałe1 3073,8%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wrześniu 2017 r. to własność krajowych osób fizycznych (80,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,7% ogółu) oraz własność samorządowa (3,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych27 96980,6%
własność prywatna krajowa pozostała1 2713,7%
własność samorządowa1 1383,3%
własność zagraniczna4921,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej460,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej230,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych230,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych150,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej140,0%
własność Skarbu Państwa90,0%
Pozostałe3 68610,6%