<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie tygodnia: 2-8 października 2017

8 października 2017

W tygodniu od 2 do 8 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 11 210 nowych podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,4% ogółu), śląskie (10,6% ogółu) oraz małopolskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie2 06218,4%
śląskie1 18410,6%
małopolskie1 15410,3%
wielkopolskie1 0879,7%
dolnośląskie8867,9%
pomorskie7646,8%
łódzkie6435,7%
kujawsko-pomorskie5464,9%
zachodniopomorskie5074,5%
lubelskie4764,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 2 do 8 października 2017 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (17,5% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,3% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1 95717,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1 93917,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1 30911,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)8447,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)7837,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)6916,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)6906,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)6575,9%
Edukacja (PKD P)6085,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)5064,5%
Pozostałe1 22610,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON wykonują działalność sklasyfikowaną w 424 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (4,3% ogółu), transport drogowy towarów (3,4% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,4% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)4864,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)3813,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)3763,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)3503,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)3232,9%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)2962,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)2802,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)2582,3%
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)1881,7%
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z)1811,6%
Pozostałe8 09172,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrze REGON możemy umieścić w 24 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 2 do 8 października 2017 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (89,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,2% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,2% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą10 02389,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6976,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym1321,2%
spółki komandytowe1020,9%
fundacje440,4%
stowarzyszenia niewpisane do KRS410,4%
wspólnoty mieszkaniowe410,4%
stowarzyszenia310,3%
spółki jawne270,2%
spółki akcyjne120,1%
Pozostałe600,5%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w tygodniu od 2 do 8 października 2017 r. to własność krajowych osób fizycznych (89,8% ogółu), własność zagraniczna (1,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych10 06989,8%
własność zagraniczna1511,3%
własność prywatna krajowa pozostała1261,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych110,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej50,0%
własność samorządowa20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,0%
Pozostałe8337,4%