<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie tygodnia: 2-8 października 2017

8 października 2017

W tygodniu od 2 do 8 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 11 598 nowych podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,4% ogółu), śląskie (10,6% ogółu) oraz małopolskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie2 13718,4%
śląskie1 22910,6%
małopolskie1 18910,3%
wielkopolskie1 1189,6%
dolnośląskie9298,0%
pomorskie7736,7%
łódzkie6645,7%
kujawsko-pomorskie5714,9%
zachodniopomorskie5264,5%
lubelskie4884,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 2 do 8 października 2017 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (17,6% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,4% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)2 03817,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2 02017,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1 34311,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)8737,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)7976,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)7186,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)7176,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)6725,8%
Edukacja (PKD P)6365,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)5214,5%
Pozostałe1 26310,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON wykonują działalność sklasyfikowaną w 424 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (4,3% ogółu), transport drogowy towarów (3,5% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,3% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)4954,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)4013,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)3803,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)3703,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)3342,9%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)3082,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)2862,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)2532,2%
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)1931,7%
Nauka języków obcych (PKD 85.59.A)1881,6%
Pozostałe8 39072,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrze REGON możemy umieścić w 25 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 2 do 8 października 2017 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (89,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,2% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą10 39789,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6956,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym1351,2%
spółki komandytowe1030,9%
wspólnoty mieszkaniowe460,4%
fundacje440,4%
stowarzyszenia niewpisane do KRS430,4%
stowarzyszenia310,3%
spółki jawne270,2%
przedszkola niepubliczne140,1%
Pozostałe630,5%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w tygodniu od 2 do 8 października 2017 r. to None (93,2% ogółu), none (1,8% ogółu) oraz none (1,6% ogółu).

None10 80993,2%
None2101,8%
None1861,6%
None330,3%
None190,2%
None100,1%
None70,1%
None40,0%
None30,0%
None20,0%
Pozostałe3152,7%