<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie tygodnia: 2-8 października 2017

8 października 2017

W tygodniu od 2 do 8 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 11 530 nowych podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,4% ogółu), śląskie (10,5% ogółu) oraz małopolskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie2 12518,4%
śląskie1 21610,5%
małopolskie1 18110,2%
wielkopolskie1 1169,7%
dolnośląskie9218,0%
pomorskie7786,7%
łódzkie6625,7%
kujawsko-pomorskie5654,9%
zachodniopomorskie5244,5%
lubelskie4904,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 2 do 8 października 2017 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (17,5% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,4% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)2 02317,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2 00617,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1 33411,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)8727,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)7966,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)7106,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)7096,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)6745,8%
Edukacja (PKD P)6285,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)5194,5%
Pozostałe1 25910,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON wykonują działalność sklasyfikowaną w 425 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (4,2% ogółu), transport drogowy towarów (3,4% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,3% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)4904,2%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)3923,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)3833,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)3643,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)3282,8%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)3052,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)2842,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)2622,3%
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)1921,7%
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z)1851,6%
Pozostałe8 34572,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrze REGON możemy umieścić w 24 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 2 do 8 października 2017 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (89,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,2% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą10 33489,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6976,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym1331,2%
spółki komandytowe1020,9%
wspólnoty mieszkaniowe450,4%
fundacje440,4%
stowarzyszenia niewpisane do KRS430,4%
stowarzyszenia310,3%
spółki jawne270,2%
przedszkola niepubliczne130,1%
Pozostałe610,5%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w tygodniu od 2 do 8 października 2017 r. to własność krajowych osób fizycznych (90,0% ogółu), własność zagraniczna (1,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych10 38090,0%
własność zagraniczna1531,3%
własność prywatna krajowa pozostała1301,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych110,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej50,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,0%
własność samorządowa20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Pozostałe8357,2%