<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie tygodnia: 2-8 października 2017

8 października 2017

W tygodniu od 2 do 8 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 9 877 nowych podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,9% ogółu), małopolskie (10,7% ogółu) oraz śląskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1 86918,9%
małopolskie1 05410,7%
śląskie1 01610,3%
wielkopolskie9449,6%
dolnośląskie8098,2%
pomorskie6406,5%
łódzkie5875,9%
kujawsko-pomorskie4644,7%
lubelskie4224,3%
zachodniopomorskie4184,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 2 do 8 października 2017 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (17,2% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,0% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1 70117,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1 68117,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1 18312,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)7387,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)7297,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)6086,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)6006,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)5865,9%
Edukacja (PKD P)5345,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)4514,6%
Pozostałe1 06610,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON wykonują działalność sklasyfikowaną w 412 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (4,7% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,4% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,3% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)4654,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)3353,4%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)3233,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)3103,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)2862,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)2582,6%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)2562,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)2342,4%
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)1781,8%
Nauka języków obcych (PKD 85.59.A)1621,6%
Pozostałe7 07071,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrze REGON możemy umieścić w 23 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 2 do 8 października 2017 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (88,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,3% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą8 73188,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6947,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym1281,3%
spółki komandytowe1021,0%
fundacje430,4%
stowarzyszenia niewpisane do KRS330,3%
stowarzyszenia310,3%
spółki jawne270,3%
wspólnoty mieszkaniowe250,3%
spółki akcyjne120,1%
Pozostałe510,5%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w tygodniu od 2 do 8 października 2017 r. to własność krajowych osób fizycznych (88,9% ogółu), własność zagraniczna (1,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych8 77688,9%
własność zagraniczna1411,4%
własność prywatna krajowa pozostała1081,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,0%
własność samorządowa20,0%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,0%
Pozostałe8298,4%