<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza cechów rzemieślniczych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich cechów rzemieślniczych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
487
Cena:
166,37 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Baza fundacji

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich fundacji zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
28 126
Cena:
6 721,44 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Baza gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
14 710
Cena:
6 070,50 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Baza gminnych spółek komunalnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich gminnych spółek komunalnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
2 478
Cena:
742,42 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Baza instytutów badawczych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich instytutów badawczych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
116
Cena:
51,82 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Baza izb gospodarczych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich izb gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
383
Cena:
125,53 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Baza izb rzemieślniczych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich izb rzemieślniczych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
40
Cena:
14,80 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Baza kościołów i związków wyznaniowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich kościołów i związków wyznaniowych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
1 765
Cena:
523,59 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Baza kółek rolniczych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich kółek rolniczych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
2 405
Cena:
557,23 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Baza niepublicznych gimnazjów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich niepublicznych gimnazjów zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
706
Cena:
245,00 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Baza niepublicznych placówek systemu oświaty

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich niepublicznych placówek systemu oświaty zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
4 989
Cena:
1 689,93 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Baza niepublicznych szkół artystycznych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich niepublicznych szkół artystycznych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
334
Cena:
107,64 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Baza niepublicznych szkół podstawowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich niepublicznych szkół podstawowych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
1 704
Cena:
589,94 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość