<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza cechów rzemieślniczych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich cechów rzemieślniczych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
485
Cena:
165,39 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Baza fundacji

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich fundacji zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
27 494
Cena:
6 630,04 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Baza gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
14 658
Cena:
6 064,92 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Baza gminnych spółek komunalnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich gminnych spółek komunalnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
2 460
Cena:
738,82 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Baza instytutów badawczych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich instytutów badawczych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
118
Cena:
52,58 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Baza izb gospodarczych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich izb gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
383
Cena:
125,77 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Baza izb rzemieślniczych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich izb rzemieślniczych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
40
Cena:
14,84 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Baza kościołów i związków wyznaniowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich kościołów i związków wyznaniowych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
1 743
Cena:
518,39 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Baza kółek rolniczych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich kółek rolniczych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
2 403
Cena:
557,93 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Baza niepublicznych gimnazjów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich niepublicznych gimnazjów zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
727
Cena:
251,69 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Baza niepublicznych placówek systemu oświaty

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich niepublicznych placówek systemu oświaty zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
4 935
Cena:
1 679,09 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Baza niepublicznych szkół artystycznych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich niepublicznych szkół artystycznych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
339
Cena:
109,45 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Baza niepublicznych szkół podstawowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich niepublicznych szkół podstawowych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
1 683
Cena:
583,03 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość