<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Oferta

Oferta serwisu BazaFirmREGON.pl

Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej

Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) to oficjalny spis podmiotów gospodarki narodowej, prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591, z późn. zm.).

Wpisowi do rejestru REGON podlegają:

 • osoby prawne (np. spółki kapitałowe, spółdzielnie, fundacje),
 • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (np. spółki osobowe, instytucje publiczne),
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub gospodarstwa rolne,
 • jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów.

REGON to największy państwowy rejestr gromadzący informacje o wszystkich działających w Polsce przedsiębiorstwach oraz instytucjach uczestniczących w obrocie gospodarczym.

Stanowi podstawę dla opracowań statystycznych przygotowywanych przez Główny Urząd Statystyczny, jest również powszechnie wykorzystywany przez firmy badawcze oraz dostawców informacji gospodarczej i marketingowych baz danych jako ważne źródło informacji o polskich firmach.

Jeśli chcesz nawiązać kontakt z nowymi kontrahentami, prowadzisz badania marketingowe lub budujesz własną bazę danych, dostęp do informacji zawartych w rejestrze REGON znacznie szybciej i wygodniej niż w Głównym Urzędzie Statystycznym uzyskasz korzystając z naszej usługi.

BazaFirmREGON.pl

Serwis BazaFirmREGON.pl umożliwia tworzenie i pobieranie plików komputerowych zawierających informacje o podmiotach zarejestrowanych w rejestrze REGON. Udostępniane przez nas dane pochodzą z regularnie aktualizowanego odwzorowania oficjalnej bazy danych rejestru.

Zakres danych

Pojedynczy rekord, czyli zbiór informacji o pojedynczym podmiocie, w zamówionych w naszym serwisie zestawieniach może zawierać dowolną kombinację wymienionych niżej pól:

Podstawowe dane
 • firma
 • pierwsze imię przedsiębiorcy
 • drugie imię przedsiębiorcy
 • nazwisko przedsiębiorcy
 • forma prawna
 • forma własności
 • status działalności gospodarczej
 • przeważająca działalność gospodarcza (kody PKD)
 • wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
 • data rozpoczęcia działalności
 • data zawieszenia działalności
 • data wznowienia działalności
 • data zakończenia działalności
Adresy pocztowe
 • adres siedziby

  - województwo
  - powiat
  - gmina
  - miejscowość
  - ulica
  - numer domu
  - numer lokalu
  - nietypowe miejsce lokalizacji
  - kod pocztowy
  - poczta
Numery rejestrowe
 • numer NIP
 • numer REGON
 • organ rejestrowy
 • rodzaj rejestru lub ewidencji
 • numer w rejestrze lub ewidencji
  (np. numer KRS)
Skala działalności
 • wielkość zatrudnienia
 • liczba posiadanych pojazdów
 • powierzchnia użytków rolnych
Adresy strony internetowej
 • adres strony internetowej
Adresy e-mail
 • ogólny adres e-mail
Numery telefonu
 • ogólny numer telefonu
 • numer wewnętrzny
 • numer faksu

Wycena zamówień

Koszt zamówienia danych obliczany jest indywidualnie dla każdego tworzonego zestawienia w oparciu o liczbę umieszczonych w nim rekordów oraz ich zawartości.

W tabelach poniżej prezentujemy aktualnie obowiązujące ceny netto grup informacji wchodzących w skład pojedynczego rekordu oraz stawki dopłat dla rekordów z danymi podmiotów, które rozpoczęły działalność w ostatnim czasie.

Stawki podstawowe
Podstawowe dane0,01 zł
Numery rejestrowe0,04 zł
Adresy pocztowe0,08 zł
Adresy stron internetowych0,04 zł
Adresy e-mail0,06 zł
Numery telefonu0,18 zł
Skala działalności0,10 zł

Kryteria doboru podmiotów

Każda baza danych utworzona w naszym serwisie może zawierać informacje o podmiotach z rejestru REGON wybranych na podstawie:

 • statusu działalności
  aktywna, zawieszona, wykreślona
 • czasu istnienia
  według daty rozpoczęcia działalności
 • rodzaju przeważającej działalności
  według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007
 • rodzaju pobocznej działalności
  według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007
 • lokalizacji siedziby
  według Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) lub zaznaczonych na mapie okręgów
 • formy prawnej
  spółki kapitałowe, osoby fizyczne, instytucje publiczne itd.
 • formy własności
  sektor publiczny, sektor prywatny, własność zagraniczna itd.
 • skali działalności
  wielkość zatrudnienia, liczba posiadanych pojazdów, powierzchnia użytków rolnych

Format plików

Zamówione pliki z danymi udostępniamy w trzech formatach:

 • XML - plik tekstowy o strukturze umożliwiającej dalsze przetwarzanie
  (przykładowy plik)

Płatności

Zamówienia składane w naszym serwisie można opłacać za pomocą środków pieniężnych zgromadzonych w wirtualnym portfelu działającym w ramach konta użytkownika. Umożliwia to znaczne ograniczenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia - po jednorazowym doładowaniu konta posiadane środki mogą służyć do opłacenia wielu kolejnych zamówień.

Wpłaty środków do portfela można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą za pośrednictwem systemu obsługi płatności PayU.

Regularne aktualizacje

Cały zbiór danych dostępny w naszym serwisie jest regularnie aktualizowany, dzięki czemu odsetek liczby nieaktualnych rekordów w utworzonych zestawieniach nie powinien przekroczyć 5%.

Codziennie w godzinach popołudniowych uzupełniamy zasoby naszego serwisu o dane nowych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w tym samym dniu. Jeśli potrzebujesz regularnie aktualizowanych informacji o nowozarejestrowanych firmach lub innych instytucjach, możesz otrzymywać od nas powiadomienia e-mailowe o możliwości pobrania nowych danych z utworzonych wcześniej baz.

Jak utworzyć bazę i zamówić pliki z danymi?

Utworzenie nowej bazy oraz zamówienie plików z danymi podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON nie zajmie Ci więcej niż kilka minut. Poniżej opisaliśmy kolejne czynności, które powinieneś wykonać:

1. Konfiguracja bazy

Określ kryteria, jakie powinny spełniać podmioty uwzględnione w bazie. Sprawdź, ile rekordów znajduje się w bazie, i zapoznaj się z jej wyceną.

2. Logowanie / Rejestracja

Zaloguj się lub zarejestruj się, jeśli nie posiadasz jeszcze konta w naszym serwisie.

3. Nowe zestawienie

Podaj zakres dla daty rozpoczęcia działalności przez interesujące Cię podmioty i określ zawartość rekordów uwzględnionych w zestawieniu.

4. Doładowanie konta

Jeśli nie posiadasz wystarczającej ilości środków aby zamówić rekordy uwzględnione w zestawieniu, doładuj konto odpowiednią kwotą.

5. Pobieranie plików z danymi

Wygeneruj i pobierz plik z danymi w odpowiednim formacie.

Kliknij, aby utworzyć bazę